Persdotter Juristbyrå AB

Ekonomisk familjerätt

Ska du flytta ihop med din partner, gifta dig, är en separation nära förestående eller vill du ge något i gåva till din partner? Kanske funderar du på hur du ska fördela dina tillgångar och har flera barn eller barn från tidigare relationer? Är du delägare i ett dödsbo och behöver hjälp med hanteringen?

Oavsett var i livet du befinner dig hjälper vi till att utreda om testamente eller några andra familjerättsliga handlingar eller avtal behöver upprättas så att du på bästa sätt kan agera så att din egendom fördelas så som du önskar.

Exempel på tjänster
 • Ombud i tvister

 • Testamente

 • Gåvobrev

 • Lagfart

 • Boutredning

 • Bouppteckning

 • Arvskifte

 • Samboavtal

 • Äktenskapsförord

 • Bodelningsavtal

 • Internationell Familjejuridik

 • Lagvalsavtal

Fastighetsrätt

Misstänker du fel i din fastighet eller bostadsrätt? Kanske behöver du hjälp med dina hyresgäster eller din hyresvärd? Samäger du en fastighet och behöver upprätta avtal? Då är du välkommen att kontakta oss!

Vi hjälper till med överlåtelsehandlingar och avtal, förhandlingar och agerar som ombud i tvister.

Exempel på tjänster

 • Ombud i tvister

 • Hyresavtal

 • Köpekontrakt

 • Köpebrev

 • Gåvobrev

 • Lagfart

 • Fel i fastighet

 • Servitut

 • Samäganderättsavtal

Bolagsrätt

Behöver du hjälp med att köpa eller sälja aktier? Är du aktieägare och inte nöjd med besluten som fattats på bolagsstämman?

Vi hjälper bland annat till med att upprätta aktieägaravtal och överlåtelsehandlingar samt att se till din rätt som aktieägare

Exempel på tjänster

 • Ombud i tvister

 • Aktieägaravtal

 • Äktenskapsförord

 • Överlåtelseavtal

 • Köpekontrakt

 • Köpebrev

 • Fastighetsöverlåtelser

 • Lagfart

 • Företagsvärdering

 • Upplösning av ägar- och medlemskap

Vad kostar det att få hjälp av en jurist?

Samtliga priser är inklusive moms om inte annat anges.

Fasta priser

Rådgivning första timmen 1 200 kr
Gåvobrev 5 000 kr
Testamente 5 500 kr
Inbördes testamente 8 200 kr
Upprättande och registrering av äktenskapsförord 2 275 kr

Löpande pris

Juristfirman debiterar 2 400 kr för privatpersoner.
Juristfirman debiterar 3 000 kr inkl. moms för affärsjuridik, näringsidkare,  fastighetsjuridik och dödsbon.

Fast pris

Överenskommelse om fast pris kan i vissa fall göras efter en bedömning av ärendets karaktär och i samråd med dig som klient. Detta gäller främst vid upprättande av avtal och överlåtelsehandlingar.

Rättskydd och rättshjälp

Vi hjälper till att ansöka om rättskydd hos ditt försäkringsbolag. Beviljas du rättskydd betalas en del av dina kostnader av försäkringsbolaget.
Har du inte ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kr per år kan du under vissa förutsättningar ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp är en statlig ersättning som delvis kan täcka dina kostnader. 


Org.nr 559271-2953

Bankgiro 5574-7350