Om Persdotter Juristbyrå

Bolaget drivs i modern anda och är värderingsstyrt.

I arbetet ligger fokus framförallt på kommunikationen med dig som klient och att hantera ditt ärende med skyndsamhet och noggrannhet.


Persdotter Juristbyrå AB

Kristina Persdotter

Jurist

Juristexamen 2016, Stockholms Universitet

Kristina är särskilt skicklig på hantering av komplicerade dödsbon, arvskiften och bodelningar och går löpande kurser inom området.

073 - 739 38 07

kristina@persdotterjuristbyra.se.

Göran Kasholm

Jurist

Juristexamen 2018, Stockholms Universitet

Bsc Business and Economics 2013, Stockholm School of Economics

Görans spetskompetens är inom bolagsjuridik och att se de ekonomiska aspekterna i samtliga ärenden.

goran@persdotterjuristbyra.se